Podujatie dištančnou formou

V dôsledku aktuálne platných nariadení pri usporiadaní hromadných podujatí a s úmyslom uskutočniť dlhodobo plánované vzdelávacie podujatie sme sa spolu s partnerom podujatia rozhodli ponúknuť eduCamp v atraktívnom živom prenose.


Prežite vzdelávanie po novom
Akadémia medicínskeho vzdelávania je späť, v originálnejšom a sviežejšom formáte
Zmena na jednodňové podujatie
Prihlásenie na podujatie nie je obmedzované
Autori projektu
MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH
Informácie o podujatí
Antikoagulačná liečba – tips & tricks pre všeobecných lekárov a ich sestry
Akreditovaný kurz je súčasťou projektu eduCAMP, za účasť získate príslušný počet kreditov CME.

Stiahnuť pozvánku (.PDF)
Prihlásených už: 201 účastníkov
Poplatok
35,- EUR (Lekár / Sestra člen SKSaPA)
* 50,- EUR (Sestra nečlen SKSaPA)
Bankové spojenie
Bankové spojenie v prípade, že účastnícky poplatok uhradíte bankovým prevodom:

Účet spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 6032020
Špecifický symbol: ID v komore
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
LEKTORI

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
FORMA VZDELÁVANIA

Riadená diskusia o prípadových štúdiách
Riešenie kazuistík
Brainstorming
ONLINE FORMA
Dištančné vzdelávanie

Termín konania
Sobota 28.11.2020
Certifikát
Každý účastník po ukončení kurzu obdrží aj potvrdenie o absolvovaní kreditovaného kurzu o menežmente antikoagulačnej liečby v rozsahu legislatívne určených kompetencií v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré je podmienkou úhrady výkonu H 0007 Kvantitatívne INR vyšetrenie v ambulancii VLD.
Odborný garant
MUDr. Patrícia Eftimová, MPH

Hlavný partner