Preloženie podujatia na 24. október 2020

Dovoľujeme si Vás informovať o zmene pôvodného termínu (27. a 28.3 2020) podujatia Antikoagulačná liečba – tips & tricks pre lekárov a sestry v Košiciach na 24. október 2020 v DoubleTree by Hilton Košice.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 17. septembra 2020. V prípade, že Vám nový termín nevyhovuje a už ste uhradili účastnícky poplatok, môžete požiadať o jeho vrátenie do 17. septembra 2020 na emailovej adrese galisova@farmi-profi.sk


Prežite vzdelávanie po novom
Akadémia medicínskeho vzdelávania je späť, v originálnejšom a sviežejšom formáte
Zmena na jednodňové podujatie
Prihlásenie na podujatie nie je obmedzované
Autori projektu
MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH
Informácie o podujatí
Antikoagulačná liečba – tips & tricks pre všeobecných lekárov a ich sestry
Akreditovaný kurz je súčasťou projektu eduCAMP, za účasť získate príslušný počet kreditov CME.

Stiahnuť pozvánku (.PDF)
Prihlásených už: 134 účastníkov
Poplatok
35,- EUR (Lekár / Sestra člen SKSaPA)
* 50,- EUR (Sestra nečlen SKSaPA)


Poplatok zahŕňa registračný poplatok a študijné materiály, občerstvenie, obed.
Poplatok je nevratný.
Bankové spojenie
Bankové spojenie v prípade, že účastnícky poplatok uhradíte bankovým prevodom:

Účet spoločnosti FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Názov banky: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK86 1100 0000 0029 4602 8927
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: 6032020
Špecifický symbol: ID v komore
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka
LEKTORI

MUDr. Patrícia Eftimová, MPH
MUDr. Jana Striško Senčáková, MPH
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
FORMA VZDELÁVANIA

Riadená diskusia o prípadových štúdiách
Riešenie kazuistík
Simulačné vzdelávanie
Brainstorming
Hotel DoubleTree by Hilton
Hlavná 1, Košice

Nový termín!
Sobota 24.10.2020 (aj pre sestry)
Program podujatia
08.00 - 10.00 Úvod
10.00 - 10.15 Prestávka
10.15 - 12.15 Diskusné fórum I.
12.15 - 13.00 Obed
13.00 - 15.00 Diskusné fórum II.
15.00 - 15.15 Prestávka
15.15 - 17.15 Diskusné fórum III.
17.15 - 17.30 Ukončenie
Certifikát
Každý účastník po ukončení kurzu obdrží aj potvrdenie o absolvovaní kreditovaného kurzu o menežmente antikoagulačnej liečby v rozsahu legislatívne určených kompetencií v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktoré je podmienkou úhrady výkonu H 0007 Kvantitatívne INR vyšetrenie v ambulancii VLD.
Odborný garant
MUDr. Patrícia Eftimová, MPH

Hlavný partner