O organizáciu sa stará
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2
821 04 Bratislava
www.farmi-profi.sk

IČO: 36 656 887
IČ DPH: SK2022217758