V čom sme iní a lepší
EduCamp je časť projektu Akadémie medicínskeho vzdelávania, ktorá priniesla do vzdelávania všeobecného lekárstva nový rozmer. Inovatívnosť v obsahu, modernosť vo forme, adresnosť pre účastníka. Vývoj a požiadavky od Vás, všeobecných lekárov ukázali, že je čas posunúť sa ďalej. Preto eduCamp prináša zmenu:
  • aby ste nestrácali svoj voľný čas - všetko za jeden deň
  • aby ste nestrácali nezávislosť - žiadna selekcia prihlášok do naplnenia limitu kapacity
  • aby ste nestrácali sebavedomie - doplnenie obsahu o akútne témy
  • aby ste nestrácali chuť pracovať - okrem odborného obsahu témy organizačné, logistické a právne
  • aby ste nestrácali optimálny chod ambulancie - vzdelávanie aj pre Vaše sestry
Čo sa budeme učiť / čo si budeme opakovať
Antikoagulačná liečba

1. kedy, komu a aké antikoagulanciá indikovať
2. aké sú riziká antikoagulačnej liečby
3. čo je to premosťujúca terapia – komu áno a komu nie
4. ako správne vykázať výkony do zdravotnej poisťovne
5. ako si vybrať správny POCT prístroj
6. manažment a marketing v ambulancii
7. aké sú legislatívne kompetencie zdravotnej sestry, ako a čo delegovať v ambulancii
8. čo musí vedieť zdravotná sestra v ambulancii všeobecného lekára o antikoagulačnej liečbe


NOVINKA - Bezpečná čakáreň – ako rozoznať akútneho pacienta (kto môže ísť domov a kto musí ísť do nemocnice)

1. ako spraviť triáž v čakárni ambulancie a rozpoznať akútneho pacienta
2. ktorý pacient musí byť vyšetrený skôr a ktorý môže čakať
3. rozhoduje o poradí vyšetrených pacientov skutočne lekár? Alebo je to zdravotná sestra?
4. ako zvýši bezpečnosť lekára (a pacienta) vyškolená zdravotná sestra


NOVINKA - Kardiopulmonálna resuscitácia

1. ako zvládnuť zastavenie srdca u pacienta doma, v práci, na ulici, v ambulancii, v službe na pohotovosti
2. ako začať resuscitovať bez pomôcok,
3. ako pokračovať s dostupnými pomôckami na dýchanie/sú na každej ambulancii a pohotovosti – dýchací vak, kyslíková fľaša,
4. čo spraviť ako prvé, keď sme sami?; čo keď sme dvaja?; a prečo je potrebné volať ďalších (kolegu, sestričku),
5. prečo defibrilátor zvyšuje šance na úspešnú resuscitáciu, kde ho hľadať, ako použiť,
6. aké je miesto liekov prvej línie (adrenalín a iné) pri kardiopulmonálnej resuscitácii, kedy je zmysluplné ich použitie,
7. ako resuscitovať dospelých, ako deti,
8. ako spolupracovať so záchrannou zdravotnou službou, ako im odovzdať pacienta, ako zdokumentovať resuscitáciu,
9. ako získať a zvýšiť si potrebné sebavedomie a stratiť zbytočný rešpekt pred resuscitačnými postupmi, ako zvýšiť svoju profesionalitu a bezpečnosť.